Ψαλίδια Κουρέματος (50)

Ψαλίδια Φιλαρίσματος (12)

Αξεσουάρ Ψαλιδιών (10)

Ξυράφια Κουρέματος (8)