ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Βαλκανικό Φεστιβάλ 22/11/2015, Grand Hotel Thessaloniki

Βαλκανικό Φεστιβάλ 22 Νοεμβρίου 2015, Grand Hotel Thessaloniki.