ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

MASTER OF BALAYAGE ATHENS ACACEMY 21/3/2022

Ένα σεμινάριο με τις πιο εμπορικές
τεχνικές και τα μυστικά του Balayage!
Εισηγήτρια η Giota Alexandri

Διάρκεια σεμιναρίου 7 ώρες.
Πρακτική σε κούκλα

5 διαφορετικές τεχνικές Balayage
3 διαφορετικoί τρόποι χρωματισμού

Aναγώριση και ανάλυση των
διαφορετικών τεχνικών Balayage από media
και φωτογραφίες !

Βalayage, Folyage, Zig Zag Balayage,
Dimensional Balayage

Freehand Balayage, V-shape Balayage, Face
frame Balayage,

French Balayage, Wet Balayage,
Air Balayage

Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα σε
Balayage και Ανταύγειες

Τεχνικές με βάση το σχήμα του
προσώπου

Θεωρία χωρισμάτων-
Απαραίτητα εργαλεία

Σωστή αναλογία κρεπαρίσματος
σε μήκη και άκρες (25 %- 50 %- 75 %)

Βlending, Color melting, Baby tap,
Root smudging Root tap, Root melt